Category: Bez kategorii

  • Walny zjazd listopad 2023

    22 listopada 2023 w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w Poznaniu odbył się Walny Zjazd członków Polskiego Towarzystwa Fonetycznego. W trakcie obrad zostały zaprezentowane sprawozdania przewodniczącej PTFon, również finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W trakcie zjazdu odbyło się również głosowanie na nowych członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. Kolejny Walny Zjazd odbędzie się, zgodnie ze Statutem […]