Aktualności


Speech Prosody 2014

Posted by wagner.agnieszka on pt., 31/01/2014 - 15:00

W dniach 20-23 maja w Dublinie będzie miała miejsce siódma konferencja Speech Prosody. Informacje dostępne są na stronie http://www.speechprosody2014.org/.

UWAGA - w ramach konferencji zorganizowana zostanie specjalna sesja Prosody of Slavic Languages. Artykuły można nadsyłać do 1 marca. Call for papers dostępny jest tutaj

INTERSPEECH 2014

Posted by wagner.agnieszka on pt., 31/01/2014 - 13:48

Kolejna edycja konferencji INTERSPEECH będzie miała miejsce w Singapurze w dniach 14-18 września 2014 roku. Termin nadsyłania artykułów upływa 24 marca. Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

PL-CALL 2014

Posted by wagner.agnieszka on czw., 30/01/2014 - 12:50

Druga polska konferencja nt. nauczania języków obcych wspomaganego komputerowo PL-CALL odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2014r. w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Rejestracja udziału będzie otwarta do końca maja. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Prozodia w semantyce – semantyka w prozodii

Posted by wagner.agnieszka on śr., 29/01/2014 - 12:45

Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na konferencję "Prozodia w semantyce – semantyka w prozodii", która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2014 r. w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Speech and Language Technology (Technologia Mowy i Języka)

Posted by wagner.agnieszka on wt., 25/09/2012 - 10:55

Warsztaty "Rozpoznawanie mowy i mówców" oraz Walny Zjazd PTFonu

Posted by wagner.agnieszka on czw., 23/08/2012 - 11:40

W dniach 17-18 września 2012 roku w Poznaniu w sali konferencyjnej przy ul. Noskowskiego 10 odbyły się warsztaty Rozpoznawanie mowy i mówców oraz Walny Zjazd delegatów Polskiego Towarzystwa Fonetycznego (protokół dostępny jest w zakładce Członkostwo).
Organizatorem warsztatów były Laboratorium Zintegrowanych Systemów Przetwarzania Języka i Mowy działające przy Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, Polskie Towarzystwo Fonetyczne, Instytut Językoznawstwa UAM oraz Fundacja UAM.

Stypendia konferencyjne

Posted by wagner.agnieszka on czw., 11/02/2010 - 23:13

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych w Polsce lub za granicą mogą starać się o dofinansowanie wyjazdów ubiegając się o stypendium przyznawane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). O stypendium starać się mogą osoby, które zgłosiły artykuł i został on zaaprobowany przez organizatorów. Osoby takie są zobowiązane do wygłoszenia na konferencji referatu, komunikatu, lub przedstawienia plakatu.

Inne wydarzenia

Posted by wagner.agnieszka on wt., 09/02/2010 - 18:02

Informacje o innych warsztatach, konferencjach oraz ważnych wydarzeniach w dziedzinie technologii mowy i języka, lingwistyki i fonetyki można śledzić odwiedzając stronę ISCA (International Speech Communication Association) oraz Elsnetu (European Network of Excellence in Human Language Technologies).