Publikacje

SPEECH AND LANGUAGE TECHNOLOGY

Monografia „Speech and Language Technology” (SLT) (pl. “Technologia Mowy i Języka”) była wydawana przez Polskie Towarzystwo Fonetyczne od prawie 40 lat. Pierwotnie pod tytułem “Synteza i analiza mowy”. Pierwszym redaktorem naczelnym był
prof. Wiktor Jassem, drugim prof. Grażyna Demenko.

Pismo ukazuje się w wersji drukowanej, a aktualny tom zawsze jest udostępniany w całości w wersji elektronicznej. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do nich proszone są o kontakt z redakcją: ptfon@ptfon.pl.

Zakres tematyczny

Prace publikowane w roczniku poruszają zagadnienia z następujących dziedzin:

 • technologii i przetwarzania mowy i języka (włączając syntezę i rozpoznawanie mowy),
 • szeroko pojętej lingwistyki,
 • fonetyki, produkcji, percepcji i akustyki mowy,
 • prozodii,
 • nauczania języków obcych (szczególnie w odniesieniu do wymowy i prozodii),
 • fonetyki w zastosowaniach medycznych oraz
 • zasobów językowych (w odniesieniu do tworzenia i anotacji korpusów, leksykonów).
White abstract geometric artwork from Dresden, Germany

Wydania

Aktualny tom i poprzednie wydania:

Osoby zainteresowane dostępem do artykułów z poprzednich wydań proszone są o kontakt z redakcją (e-mail: ptfon@ptfon.pl).

Aby przejrzeć zawartość wybranego rocznika należy wybrać link z listy poniżej:

 • vol. 14/15 (2011/2012), wydanie bieżące
 • vol. 14/15 (2011/2012), wydanie specjalne, jubileuszowe
 • vol. 12/13 (2009/2010)
 • vol. 11 (2008)
 • vol. 9/10 (2006/2007)

Informacje o zawartości tomów 7 i 8 oraz wybrane artykuły udostępniamy na życzenie osób zainteresowanych.

Aby pobrać najnowszy tom SLT vol. 14/15 kliknij tutaj.

Komitet naukowy wydania z 2012r.:

Prof. dr hab. inż.
Grażyna Demenko

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr Dafydd Gibbon

Uniwersytet w Bielefeld

Prof. dr Hirose Keikichi

Uniwersytet Tokijski

Prof. dr hab. inż.
Ryszard Tadeusiewicz

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Redaktor językowy: dr Agnieszka Wagner
Redaktor techniczny: mgr Mariusz Owsianny