Członkostwo

Zostań członkiem PTFon

Członkiem Polskiego Towarzystwa Fonetycznego może zostać każdy, kto prowadzi badania związane z fonetyką, również interdyscyplinarne. Zapraszamy do dołączenia wszystkich zainteresowanych, chętnych do dzielenia się wiedzą oraz do współpracy w jednej z sekcji,
tj. medycznej, technicznej lub lingwistycznej.

Chętnych prosimy o wypełnienie i przesłanie deklaracji członkowskiej.

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia wysokość składki wynosi
50 zł. Prosimy o wpłacanie składek rocznych do końca stycznia każdego roku, na konto PTFon: < nr konta i dane >
W tytule przelewu prosimy podać rok, za który wpłacana jest składka.