Polskie Towarzystwo Fonetyczne

!! Strona w trakcie aktualizacji !!

Numer KRS: 0000093771
NIP: 7781083093
REGON: 63215318300000
Adres siedziby: al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
E-mail: ptfon@ptfon.pl