Polskie Towarzystwo Fonetyczne

!! Strona w trakcie aktualizacji !!

Współpracujemy z

uniwersytetami, firmami, stowarzyszeniami takimi jak:

Członkowie zarządu

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Przewodnicząca zarządu
dr Karolina Jankowska

 • Collaborate with fellow architects.
 • Showcase your projects.
 • Experience the world of architecture.
Tourist taking photo of a building
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Wiceprzewodnicząca zarządu
dr Daria Hemmerling

 • A world of thought-provoking articles.
 • Case studies that celebrate architecture.
 • Exclusive access to design insights.

Wiceprzewodniczący zarządu
dr hab. Paweł Nowakowski

 • Collaborate with fellow architects.
 • Showcase your projects.
 • Experience the world of architecture.
Tourist taking photo of a building
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Skarbnik
dr inż. Leszek Gajecki

 • A world of thought-provoking articles.
 • Case studies that celebrate architecture.
 • Exclusive access to design insights.

Sekretarz
mgr Piotr Maleszewski

 • Collaborate with fellow architects.
 • Showcase your projects.
 • Experience the world of architecture.
Tourist taking photo of a building
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Członek zarządu
dr inż. Stefan Brachmański

 • A world of thought-provoking articles.
 • Case studies that celebrate architecture.
 • Exclusive access to design insights.

Członkowie honorowi

 • Collaborate with fellow architects.
 • Showcase your projects.
 • Experience the world of architecture.
Tourist taking photo of a building

Członkostwo

Członkiem Polskiego Towarzystwa Fonetycznego może zostać każdy, kto prowadzi badania związane z fonetyką, również interdyscyplinarne. Zapraszamy do członkostwa wszystkich zainteresowanych, chętnych do dzielenia się wiedzą oraz do współpracy w jednej z sekcji, tj. medycznej, technicznej lub lingwistycznej.

Chętnych prosimy o wypełnienie i przesłanie deklaracji członkowskiej:

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia wysokość składki wynosi 50 zł. Prosimy o wpłacanie składek rocznych do końca stycznia każdego roku, na konto PTFon: < nr konta i dane >
W tytule przelewu prosimy podać rok, za który wpłacana jest składka.

Aktualności

POLSKIE TOWARZYSTWO FONETYCZNE
Numer KRS: 0000093771
NIP: 7781083093
REGON: 63215318300000
Adres siedziby: Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
E-mail: ptfon@ptfon.pl